FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với The Phantom of the Opera lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Quickup
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho The Phantom of the Opera,
Increase Quick Card performance of all allies by 15% while on the field.

Thông tin chi tiết

仮面、仮面。

私の顔を常に覆っている仮面?

これは奇妙な事を言うものだ、クリスティーヌ。
そんな風に私を見ていたのか、クリスティーヌ。
クリスティーヌ───

私は、仮面など、被った事は一度もないよ。
そうだろう。
そうだろう?

Mặt nạ à.

Đang nói tới cái mặt nạ mà ta luôn đeo đó ư?

Thật lạ khi nàng lại đi hỏi vậy đấy, Christine à.
Đó là cách mà nàng nhìn nhận ta sao, Christine? Christine...

Ta dùng mặt nạ không phải để che đi sự đau khổ của bản thân đâu.
Đúng không nhỉ.
Điều ta nói có đúng không?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.