FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Critdmg
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương chí mạng của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương chí mạng của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

遠坂に伝わるペンダント。

遠坂の魔術師が代々魔力をこめてきた最上級の宝石。

Một mặt dây chuyền được truyền lại trong gia đình Tohsaka.

Là viên ngọc cao cấp nhất, được thụ hưởng ma lực chân truyền qua bao thế hệ pháp sư nhà Tohsaka.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bui Vu Hoang
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.