FANDOM


Taunt
Mũi Thương Tinh Tú Phi Khắp Bầu Trời B+
Tauntstatus Khiêu khích kẻ địch tấn công bản thân trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP của bản thân trong 1 lượt.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
AchillesIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.