Shieldup.png
Mũ Trụ Che Giấu Bội Phản EX
Tăng phòng thủ bản thân trong 1 lượt.
Xóa debuff trên bản thân.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defenseup.png Phòng thủ + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
NpCharge.png NP + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Mordredicon.png

Sabericon.png

Mordred

5✪


Mordredicon.png
Tên tiếng Nhật
モードレッド
ATK HP
1811/11723 2153/14680
ATK lvl 100 HP lvl 100
12833 16083
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Cuồng chiến・Trung lập
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Nữ, Humanoid, Ngự thuật, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công toàn bộ
(OC) Gây thêm sát thương với Artoria/Arthur.
Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.