FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Artoria Pendragon (Alter Lancer) lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npacqui
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Artoria Pendragon (Alter Lancer), Increase NP gain of all allies by 15% while on the field.

Thông tin chi tiết

最果てにて輝けるものを、彼女は手にした。

変質はその瞬間から始まっていたのだ。
まずは肉体。そして精神。
完全な“聖槍の女神”へと転じる直前に、
彼女は選んだ。嵐の王として在る、己を。

聖剣の騎士王としての自身からはかけ離れ、
荒ぶる性質を有する存在と成ったが───
それでも、ヒトとして彼女は在り続ける。

聖槍の女神ではなく。
アルトリア・ペンドラゴンとして。

此処にいるのは、
獅子王を経る事なく聖槍の英霊となったモノだ。

Cầm trong tay ngọn thương rực sáng tới nơi tận cùng của thế giới.

Vào khoảnh khắc đấy, sự thay đổi đã diễn ra. Đầu tiên là cơ thể, sau đó là linh hồn. Nhưng chỉ trước khi cô trở thành "Nữ Thần của Thánh Thương", cô đã đưa ra lựa chọn. Cô đã chọn trở thành Vua Bão Tố.

Hoàn toàn khác với Vua Hiệp Sĩ cùng cây thánh kiếm, cô đã trở thành một con người khác với tính cách ngang ngạnh độc đoán, nhưng mà---
Cô đã chọn sống như một con người.

Thay vì trở thành Nữ Thần của Thánh Thương, cô đã chọn tiếp tục làm Arturia Pendragon.

Sự tồn tại của cô chính là một tương lai khác của Arturia Pendragon, khi mà cô quyết không trở thành Vua Sư Tử.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.