FANDOM


PoisonSkill
Mĩ Tửu Của Đế Vương Kiêu Ngạo B+
(Chỉ sử dụng được khi có ít nhất 8 sao)
Gây độc lên toàn bộ địch trong 3 lượt.
Giảm kháng buster toàn bộ địch trong 3 lượt.
Rút mất 8 sao. [Demerit]
Cấp 12345678910
Poison Sát thương độc + 5005506006507007508008509001000
Busterresistdown Kháng Buster - 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 199

Assassinicon

Semiramis

5✪


Icon Servant 199
Tên tiếng Nhật
セミラミス
ATK HP
1747/11309 1945/13266
ATK lvl 100 HP lvl 100
12379 14533
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Địa Trật tự - Ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thiên hoặc Địa, Hình người, Nữ, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish, Thần tính, Nữ hoàng Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Tăng phòng thủ cho toàn đội thêm 20% trong 3 lượt.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương của Bảo Khí. [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên].
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.