Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Starzoom.png
Mĩ Học Bứt Phá C
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 500% 550% 600% 650% 700% 750% 800% 850% 900% 1000%
Thời gian chờ 6 5 4
Servant sở hữu kĩ năng
Atalantaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Atalanta