FANDOM


Charm
Mùi Rượu Trái Cây A
Charmstatus Có 60% cơ hội mê hoặc toàn bộ kẻ địch trong 1 lượt.

Giảm phòng thủ của kẻ địch trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Defensedown Phòng thủ - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
ShutenIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.