FANDOM


Guts
Mùa Hè Không Hồi Kết B
Gutsstatus Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt (Hồi sinh với 1000 HP).
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
MordredRidericon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.