FANDOM


Heal
Món Quà Của Vị Thánh EX
Hồi phục máu cho 1 đồng minh.
Stargainup Tăng tỷ lệ tạo sao critical của đồng minh đó thêm 30% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
HealEffect Hồi máu + 1500170019002100230025002700290031003500
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Santaaltericon

Ridericon

Artoria Pendragon (Alter)

4✪


Santaaltericon
Tên tiếng Nhật
アルトリア・ペンドラゴン[サンタオルタ]
ATK HP
1543/9258 1805/11286
ATK lvl 100 HP lvl 100
11209 13684
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nam tính Đúng luật・ Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Vua, Humanoid, Riding, Saberface, Servant, Weak to Enuma Elish Tấn công diện rộng.
(OC) Hồi phục NP.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster

Heal
Món Quà Của Vị Thánh C
Hồi phục máu cho 1 đồng minh.
Stargainup Tăng tỷ lệ tạo sao critical của đồng minh đó thêm 30% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
HealEffect Hồi máu + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Jalter Lily Icon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.