FANDOM


Startnp
Món Quà Của Vì Sao B
Sạc thanh NP cho một đồng minh.
Stargainup Tăng khả năng tạo sao của đồng minh đó thêm 30% trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 197

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.