Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Startnp.png
Hiệu ứng thường
Bắt đầu trận chiến với 30% thanh NP.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Bắt đầu trận chiến với 50% thanh NP.

Thông tin chi tiết

大地に流れる魔力の軌跡。龍脈とは一つの巨大な生命の鼓動である。 Dòng ma lực tuôn chảy dưới lòng đất. Long mạch chính là nhịp đập của một sinh mệnh khổng lồ.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Starting NP Bản mẫu:StartnpCE

Thực hiện

  • Dịch: Bui Vu Hoang
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm