CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Npdmg.png
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương NP của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

最強の幻想種。

呼吸するだけで魔力を生成し強大な力を持つ。

Huyễn Tưởng Chủng mạnh nhất.
Mang trong mình sức mạnh to lớn, chỉ thở thôi cũng đã giải phóng ma lực.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Thực hiện

  • Dịch: Bui Vu Hoang
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.