FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Jack the Ripper lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Critdmg
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Jack the Ripper,
Tăng sát thương chí mạng của toàn đội thêm 25% khi cô ở trên sân.

Thông tin chi tiết

霧が深い深い夜には、切り裂きジャックが現れる。

ドアを閉じても、窓を閉めても、シーツにくるまっても
ジャックはするりするりと鍵穴からやってくる。
びちゃびちゃと汚らしい血の音、
ぞろぞろと零れ落ちていくはらわた、
意識が剥がれ落ち、君は速やかに絶望死に至るだろう。
なのに君が、君が死ぬ間際に見るものは、
「おかあさん」
不思議と、天使のように無垢な笑顔だった。

Kẻ đồ tể Jack xuất hiện trong đêm mù sương.

Dù bạn có khóa chặt phòng ngủ và cuộn tròn trên giường,
Jack vẫn sẽ lẻn vào qua lỗ khóa cửa.
Bạn nghe thấy âm thanh ghê tởm của máu văng lên sàn.
Bạn nghe thấy nội tạng của bạn rơi ra và chất thành đống.
Ý thức mất dần và bạn nhanh chóng đối mặt với tử thần.
Nhưng khi sắp chết bạn lại nghe thấy tiếng gọi:
"Mẹ ơi"
Trước mắt bạn là nụ cười của một thiên thần.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.