FANDOM


Guts
Linh Châu Tử A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000 HP1100 HP1200 HP1300 HP1400 HP1500 HP1600 HP1700 HP1800 HP2000 HP
NpCharge NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 193
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.