FANDOM


Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Buster của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

収斂こそ理想の証。

剣を鍛えるように、己を燃やすように、あなたは鉄を打ち続ける。

Quy tụ chính là minh chứng cho lí tưởng.

Như thể đang rèn kiếm, như thể đang đốt cháy chính mình, người sẽ mãi cứng rắn như sắt.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

  • CE này minh họa Emiya Shirou.
  • Theo phỏng vấn FGO đăng trên "comptiq (2016, Feb)", chủ đề của Limited / Zero Over chính là "Hình dáng hoàn chỉnh của Shirou khi là một Ma thuật sư".
  • Trong chương Shimosa, Shirou này được tiết lộ là đã kết hợp với Anh Linh Muramasa Sengo trở thành một Ngụy Servant.

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.