FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:15, ngày 11 tháng 2 năm 2018BHx2 (tường | đóng góp)‎ . . (196 byte) (+196)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{ItemBox |jpName=ランサーピース |image=lancer piece |enemy=Shadow Servant (Lancer) |location=[[Daily_Event_Quests:_Chaldea_Gate#Showdown_with_Thre…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.