FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Staffup
Hiệu ứng thường
Tăng tỉ lệ debuff thành công của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tỉ lệ debuff thành công của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết

智謀策略、思いのまま。
目に見える真実こそが虚偽。
Sách lược mưu trí, thuận theo ý nghĩ.

Những điều chân thật mắt thấy chính là giả dối.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

  • Nét vẽ của thẻ có lẽ ám chỉ đến servant trường phái caster, Francois Prelati trong Fate/Strange Fake.
    • Những bàn tay trong thẻ có lẽ chỉ việc anh được triệu hồi trong Fate/Strange Fake, Caster đã chào đón Master của anh bằng cách tạo nên ảo ảnh tại cánh đồng hoa và biến hoa thành cánh tay của những đứa trẻ.
    • Tên của CE này, "Lừa Dối," cũng có thể nói đến khả năng tạo ra các ảo ảnh của Caster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.