FANDOM


Artsup
Lời nguyền của Orochi (Lời nguyền của Rắn) B
Tăng tính năng thẻ Art của bản thân trong 3 lượt.
Debuffatk Curse Hiệu ứng Nguyền rủa với 500 sát thương lên đối phương khi tấn công thường trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 10%12%14%16%18%20%22%14%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S185
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.