FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Diarmuid Ua Duibhne lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Quickartsup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Diarmuid Ua Duibhne,
Tăng tính năng thẻ Arts và Quick của toàn đội thêm 10% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

誓ったのだ。

騎士道を全うし、王への忠誠を全うし、
愛する者たちをこの双槍で守り抜くと。

その誓いは嘘にしようと思ったことなど一度もない。
なのに気付けば、振り返れば、歩んだ道は汚れていた。
友たちは遠くに去り、手元には愛する者だけが残る。
妻を愛した、こよなく愛した。子供も生まれ、彼らの
成長を見聞きする度、心は喜びに打ち震えた。

けれど、ふとした拍子に己が歩んだ道を振り返る。
そしていつも、道に落ちたものを見つけてしまうのだ。汚れて、曲がりくねり、土足で踏みにじられた、
悲しいくらいに輝く騎士の誓いを。

Anh đã thề rằng sẽ tuân theo thiết luật hiệp sĩ,

sẽ trung thành với nhà vua
và sẽ bảo vệ những người mà anh yêu quý với cặp song thương này.

Dù chỉ một lần, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ phản bội lại lời thề của mình.
Nhưng, vào thời điểm anh nhận ra con đường mình đang đi đã nhuốm đầy tội lỗi.
Toàn bộ bằng hữu đã bỏ anh mà đi, chỉ còn mỗi người anh yêu là vẫn ở bên anh.
Anh rất yêu vợ mình. Khi những đứa con ra đời,
tim anh đã rung lên vì vui sướng và dõi theo chúng lớn lên từng ngày.

Có những lúc, khi anh nhìn lại quá khứ mình đã đi qua.
Anh nhận ra thứ mình đã đánh mất: danh dự hiệp sĩ, thứ mà chính anh đã chà đạp lên,
nằm le lói dưới vô vàn bụi bẩn và tội lỗi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.