FANDOM


Divinity
Lời Thề Với Nữ Thần B
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch là Người La Mã trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương + 40%42%44%46%48%50%52%54%56%60%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Boudicaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.