FANDOM


Shieldup
Lời Thề Hộ Vệ B
Defenseup Tăng phòng thủ toàn đội thêm 30% trong 1 lượt.
Tăng kháng debuff toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Bedivereicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.