(Tạo trang mới với nội dung “{{#ifeq:{{{1|C}}}|C| {{activeskillpage |servanticons = {{Saint Martha}} |img = Shielddown |name = Lời Thề Của Thánh Nữ |rank = C |effect = Gi…”)
 
n (Đã khóa “Lời Thề Của Thánh Nữ” (‎[edit=sysop] (vô thời hạn) ‎[move=sysop] (vô thời hạn)))
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 5: Dòng 5:
 
|name = Lời Thề Của Thánh Nữ
 
|name = Lời Thề Của Thánh Nữ
 
|rank = C
 
|rank = C
|effect = Giảm khả năng phòng thủ của một kẻ thù trong 3 lượt.<br/>Loại bỏ buff của kẻ thù đó.
+
|effect = Giảm phòng thủ một địch trong 3 lượt.<br/>Xóa buff của địch đó.
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Defense -
+
|leveleffect = {{Seffect|Defensedown}} Phòng thủ -
 
|l1 = 10%
 
|l1 = 10%
 
|l2 = 12%
 
|l2 = 12%

Bản hiện tại lúc 08:19, ngày 2 tháng 4 năm 2018

Shielddown.png
Lời Thề Của Thánh Nữ C
Giảm phòng thủ một địch trong 3 lượt.
Xóa buff của địch đó.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Marthaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.