FANDOM


Guts
Lời Nguyền Li Biệt A
Gutsstatus Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1000 HP.)
Hồi HP cho bản thân.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Ramaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.