FANDOM


CritGen
Lời Khuyên Khởi Hành A
Tăng khả năng tạo sao của toàn đội trong 3 lượt.
Xóa bỏ debuff của toàn đội.
Cấp 12345678910
Stargainup Tỉ lệ
tạo sao +
30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 192

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.