Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Cs.png

Lệnh Chú là ba mệnh lệnh tối cao mà Master sở hữu khi vào Trận đấu. Một Lệnh Chú có thể được sử dụng để hồi đầy HP hoặc tăng đầy 100% thanh NP cho một Servant, trong khi ba Lệnh Chú dùng để hồi sinh cả nhóm đầy HP và 100% NP sau khi bị đánh bại, các thành viên tiên phong vẫn được giữ nguyên vị trí ban đầu. Trong sự kiện khi mà toàn bộ nhóm bị đáng bại và bạn không thể dùng đến ba Lệnh Chú, game sẽ đòi hỏi bạn 1 Saint Quartz.

Lệnh Chú sẽ có tốc độ hồi 1 lệnh 1 ngày vào lúc 00:00 JST. Bạn không thể tích lũy nhiền hơn 3 Lệnh Chú trong cùng một thời điểm.


Ngoài lề

  • Trong vũ trụ Fate/Stay Night, Lệnh Chú là ma pháp rất mạnh được ban cho mỗi Master để bắt buộc Servant tuyệt đối tuân lệnh 3 lần, dưới hình thù 3 vết xăm trên tay. Nó có thể cho phép Servant thi triển một chiêu thức siêu mạnh, ngoài ra, cũng có thể dùng để triệu hồi Servant đến vị trị hiện tại của Master. Lệnh Chú còn có thể ép Servant thực hiện hành động trái với ý chí của họ, ví dụ như tự sát.
  • Chức năng cơ bản của Lệnh Chú trong game này, sử dụng 3 Lệnh Chú để hồi sinh cả nhóm Servant, thực ra là một sự liên tưởng đến Lệnh Chú cuối cùng của Hakuno Kishinami trong Fate/Extra Manga nhằm hồi sinh Saber để ra đòn kết liễu lên Twice H. Pieceman.