Mystic Code hỗ trợ các Servant trên chiến trường và có thể được sử dụng trước mỗi trận đấu. Hãy dùng các kỹ năng thật khôn khéo vì thời gian hồi của chúng rất lâu.

Kỹ năng Master thay đổi tùy theo Mystic Code mà Master đang mặc, và sự hữu hiệu cùng thời gian hồi cũng được cải thiện khi Mystic Code lên cấp. Ban đầu, chỉ có Mystic Code: Chaldea có thể sử dụng, nhưng các Mystic Code khác sẽ có thể thu thập được thông qua các nhiệm vụ đặc biệt tại Chaldea Gate.

Muốn thay đổi Mystic Code, bạn hãy vào danh mục Đội Hình, chọn Master. Lướt trái hoặc phải để xem các Mystic Code hữu dụng. Thoát danh mục và Mystic Code đang hiển thị cho bạn xem chính là Mystic Code bạn sẽ sử dụng.


Mysticcodeandcommandseal.png

Mystic Code: Chaldea

Chaldea1.png
Chaldea2.png
 • Sơ Cứu
  • Hồi HP cho 1 Servant.
 • Cường Hóa Tức Thời
  • Tăng atk cho 1 Servant trong 1 lượt.
 • Tránh Né Khẩn Cấp
  • Buff né cho 1 servant trong 1 lượt.
Level Level kế tiếp Exp cần thiết
1 10,000 0
2 30,000 10,000
3 60,000 40,000
4 120,000 100,000
5 240,000 220,000
6 480,000 460,000
7 960,000 940,000
8 1,920,000 1,900,000
9 3,840,000 3,820,000
10 0 7,660,000

Mystic Code: Đồng Phục Chiến Đấu Chaldea

Chaldeacombat1.png
Chaldeacombat2.png
 • Cường Hóa Đội Hình
  • Gia tăng sát thương cho cả đội hình trong 1 lượt.
 • Gandr
  • Làm choáng 1 kẻ địch trong 1 lượt.
 • Thay Đổi Trật Tự
Level Level kế tiếp Exp cần thiết
1 1,569,000 0
2 3,138,000 1,569,000
3 4,707,000 4,707,000
4 6,276,000 9,414,000
5 7,845,000 15,690,000
6 9,414,000 23,535,000
7 10,983,000 32,949,000
8 12,552,000 43,932,000
9 14,121,000 56,484,000
10 0 70,605,000

Mystic Code: Đồng Phục Hiệp Hội Phép Thuật

Mage1.png
Mage2.png
 • Trị Liệu
  • Hồi HP cho cả nhóm.
 • Truyền Dẫn Tâm Linh
  • Tăng thanh NP cho 1 servant lên 20%.
 • Xáo Trộn
Level Level kế tiếp Exp cần thiết
1 1,569,000 0
2 3,138,000 1,569,000
3 4,707,000 4,707,000
4 6,276,000 9,414,000
5 7,845,000 15,690,000
6 9,414,000 23,535,000
7 10,983,000 32,949,000
8 12,552,000 43,932,000
9 14,121,000 56,484,000
10 0 70,605,000

Mystic Code: Đồng Phục Học Viện Atlas

Atlas1.png
Atlas2.png
 • Bụi Của Osiris
  • Buff bất tử cho 1 servant trong vòng 1 lượt.
 • Cơn Mưa của Isis
  • Xóa mọi debuff của 1 servant.
 • Medjed Ma Nhãn
  • Giảm thời gian cooldown kĩ năng đi 2 lượt cho 1 servant.
Level Level kế tiếp Exp cần thiết
1 1,569,000 0
2 3,138,000 1,569,000
3 4,707,000 4,707,000
4 6,276,000 9,414,000
5 7,845,000 15,690,000
6 9,414,000 23,535,000
7 10,983,000 32,949,000
8 12,552,000 43,932,000
9 14,121,000 56,484,000
10 0 70,605,000

Mystic Code: Anniversary Blonde

Anniblonde1.png
Anniblonde2.png
 • Ma Lực Bộc Phát
  • Increases one servant's Buster Damage greatly for 1 turn.
 • Ý Chí Quyết Thắng
  • Tăng Critical Star.
 • Lời Thề Của Kị Sĩ
  • Buff Guts cho một servant trong vòng 1 lượt.
Level Level kế tiếp Exp cần thiết
1 53,000 0
2 79,500 53,000
3 172,500 132,500
4 304,000 305,000
5 609,000 609,000
6 982,000 1,218,000
7 1,527,000 2,200,000
8 2,236,000 3,727,000
9 2,987,000 5,963,000
10 0 8,950,000

Mystic Code: Royal Brand

MaleRoyalBrand.png
FemaleRoyalBrand.png
 • Cường Hóa Phản Xạ
  • Gia tăng sát thương hệ Quick cho 1 servant trong 1 lượt.
 • Ý Chí Sắt Thép
  • Tăng khả năng hấp thụ sao cho 1 servant trong 1 lượt.
 • Bách Phát Bách Trúng
  • Buff hiệu ứng Sure-hit cho 1 servant trong 1 lượt.
Level Level kế tiếp Exp cần thiết
1 53,000 0
2 79,500 53,000
3 172,500 132,500
4 304,000 305,000
5 609,000 609,000
6 982,000 1,218,000
7 1,527,000 2,200,000
8 2,236,000 3,727,000
9 2,987,000 5,963,000
10 0 8,950,000

Mystic Code : Brilliant Summer

Summer1.png
Summer2.png
 • Quẩy Lên Nào!
  • Tăng cường sát thương hệ Quick cho cả nhóm
 • Đinh Ba Bá Đạo
  • Buff cho 1 servant có thể tấn công xuyên Bất Tử.
 • Cơn Mưa Biển Xanh
  • Hồi HP cho 1 servant đồng thời tăng thanh NP.
Level Level kế tiếp Exp cần thiết
1 53,000 0
2 79,500 53,000
3 172,500 132,500
4 304,000 305,000
5 609,000 609,000
6 982,000 1,218,000
7 1,527,000 2,200,000
8 2,236,000 3,727,000
9 2,987,000 5,963,000
10 0 8,950,000
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.