Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Advertisement

Craft.png

[ Danh sách CE theo hiệu ứng ] [ Danh sách CE theo hình ảnh ] [ Danh sách CE theo ID ]

Lễ khí khái niệm hay Craft Essence (gọi tắt là CE) là những thẻ trang bị cho các Servant. Bạn có thể kiếm được chúng thông qua việc triệu hồi, tham gia sự kiện hoặc một vài chương trình khuyến mãi khác. CE có thể được trang bị cho Servant trong giao diện Đội hìnhHỗ trợ .

Ở giao diện Đội hình, ấn vào khoảng không giữa ảnh Servant và chỉ số của Servant để chọn CE muốn trang bị cho Servant đó. Khi thay đổi Servant ở một vị trí, CE đang trang bị ở vị trí đó sẽ được giữ nguyên và tự động gắn vào cho Servant thay thế; tuy nhiên, nếu cả hai Servant đều đang trong đội hình, việc thay đổi vị trí cả hai sẽ không làm thay đổi CE họ đang mang.

CE cung cấp thêm cho Servant một lượng HP, ATK, hoặc cả hai, kèm theo hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng này có thể đơn giản (như tăng sát thương gây ra, giảm sát thương nhận vào,...) cho đến phức tạp (như cho toàn bộ những thành viên còn lại trên sân nhận hiệu ứng khi Servant trang bị CE bị hạ gục). CE cũng có cost; CE có độ hiếm càng cao thì càng cần nhiều cost để trang bị.

Dùng CE này để nâng sẽ giúp đối tượng tiến hóa.

CE cũng có cấp độ như Servant, và cách lên cấp cũng tương tự, bằng cách gộp những CE khác vào chúng sẽ khiến chúng mạnh hơn, gia tăng các chỉ số vốn có. Bạn có thể cho một CE tiến hóa 4 lần bằng gộp CE giống hệt cho chúng; khi bạn chọn CE để gộp, những CE giống với CE gốc sẽ có dòng chữ vàng như bên hình, thông báo rằng việc tiến hóa sẽ diễn ra. Việc này làm tăng giới hạn cấp độ của CE. Khi một CE tiến hóa đến mức tối đa, hiệu ứng đặc biệt của CE sẽ được tăng cường; ví dụ, CE 1★ cho 3% lượng sát thương giờ sẽ cho 5%. Tham khảo trang riêng của mỗi CE để biết thêm chi tiết về chỉ số và hiệu ứng.

Bạn có thể thiêu hủy CE để đổi lấy QPMana Prism dựa theo độ hiếm của chúng.

Advertisement