FANDOM


Dodge
Lễ Trang Thiên Nga A
Avoid Nhận trạng thái né tránh trước 1 đòn đánh, 3 lượt.
Debuffimmune Nhận trạng thái miễn nhiễm debuff trong 1 lần, 3 lượt.
Giảm sát thương nhận vào của bản thân trước 3 đòn đánh, 3 lượt.
Cấp 12345678910
Defenseup Sát thương nhận vào - 5005506006507007508008509001000
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Valkyrie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.