Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Busterup.png
Lễ Khí Ma Thuật Mẫu Vui Nhộn A
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Busterupstatus.png Buster + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Illyaprismaicon.png
Bản mẫu:Tooltip Illyasviel von Einzbern