FANDOM


Fgofes2017-2018 banner

Thời gian: February 21, 18:00 ~ March 7, 2018 12:59 JST
Tiêu đề: Lễ Hội Mùa Đông FGO 2017-2018 ~ The Pharaoh's Great Winter Thanksgiving Festival~ Commemoration Campaign

FGOWinterFes2017-2018Divider
EVENT INFO

Quà đăng nhập

  • Đăng nhập liên tục 10 ngày để nhân 10Saintquartz.
  • Yêu cầu: Clear Fuyuki.
Consecutive Login Day(s) Reward
1 Saintquartz1 Chains of The Fool1
2 Saintquartz1 Chains of The Fool1
3 Saintquartz1 Chains of The Fool1
4 Saintquartz1 Chains of The Fool1
5 Saintquartz1 Chains of The Fool1
6 Saintquartz1 Chains of The Fool1
7 Saintquartz1 Chains of The Fool1
8 Saintquartz1 Lamp of Demon Sealing1
9 Saintquartz1 Lamp of Demon Sealing1
10 Saintquartz1 Scarab of Wisdom1

Craft Essence trong sự kiện

  • Hoàn thành quest sự kiện để nhận
Event CE
Winter Pharaohs Great Gratitude festival temp ★ ★ ★ ★
The Pharaoh's Great Winter Thanksgiving Festival

ATK: 100/100
HP: 100/100

  • Master EXP +50
FGOWinterFes poster

Fgofes2017-2018summon banner
Schedule Rate-Up Servants
Feb 21 18:00 ~ Feb 23 23:59 JST Cleopatra icon Ozymandiasicon
Feb 24 00:00 ~ 23:59 JST Ozymandiasicon
Feb 25 00:00 ~ 23:59 JST Cleopatra icon
Feb 26 00:00 ~ 23:59 JST Ozymandiasicon
Feb 27 00:00 ~ 23:59 JST Cleopatra icon
Feb 28 00:00 ~ Mar 1 23:59 JST Cleopatra icon Ozymandiasicon
Mar 2 00:00 ~ 23:59 JST Ozymandiasicon
Mar 3 00:00 ~ 23:59 JST Cleopatra icon
Mar 4 00:00 ~ 23:59 JST Ozymandiasicon
Mar 5 00:00 ~ 23:59 JST Cleopatra icon
Mar 6 00:00 ~ 23:59 JST Cleopatra icon Ozymandiasicon
Other Rate-Up Servants
Nitocrisicon Alexandericon

Class-Rider-Silver

Alexander

3✪


Alexandericon
Tên tiếng Nhật
アレキサンダー
ATK HP
1366/7356 1979/8640
ATK lvl 100 HP lvl 100
9955 11714
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Man Neutral ・ Good
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Divine, Greek Mythology Males, Humanoid, King, Male, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Deals damage to all enemies.
(OC) Gain critical stars.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick

「冬のファラオ大感謝祭」開催記念クエスト Chaldealogo AP Cost Điểm gắn bó QP EXP
The Pharaoh's Great Winter Thanksgiving Festival - Commemoration Quest 5 215 
(43 per AP)
2,400 
(480 per AP)
955 
(191 per AP)


Arrow 1 Kẻ địch
Fatal Battle 1/2 Alexander
Lvl 18 Class-Rider-Silver 27,365 HP
Fatal Battle 2/2 Nitocris
Lvl 15 Castericon 43,090 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Caster piece
Arrow 2 Kẻ địch
Fatal Battle 1/2 Cleopatra
Lvl 11 Assassinicon 20,340 HP
Fatal Battle 2/2 Ozymandias
Lvl 16 Ridericon 50,220 HP
Vật phẩm
có thể rơi
Rider piece
Phần thưởng
hoàn thành
The Pharaoh's Great Winter Thanksgiving Festival

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.