FANDOM


Waterfield
Lưu Thể Hoàn Hảo B
Invincible Nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Tăng tỉ lệ kháng xóa buff trong 1 lượt.
Watersidefield Có 500% tỉ lệ nhận trạng thái Chiến Trận Dưới Nước trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Removalresistup Tỉ lệ kháng xóa buff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S266Icon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.