FANDOM


PoisonSkill
Lưỡi Dao Tẩm Độc C++
Poison Khiến 1 kẻ địch nhiễm độc gây 500 sát thương mỗi lượt trong 5 lượt. UpgradeIconText
Poisonup Khiến kẻ địch rơi vào trạng thái trúng độc trong 5 lượt. UpgradeIconText
(Tăng thêm sát thương từ độc thêm 100%.)
Nhận sao. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
GainStars Sao + 567891011121315
Thời gian chờ 6 54
Servant sở hữu kĩ năng
Hassan of Serenity icon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.