Có được khi độ gắn bó của Antonio Salieri đạt mức 10. Khi nhận thì CE này sẽ được max level và MLB đầy đủ.

Hiệu quả

Artsup.png
Hiệu ứng
Khi trang bị lên Antonio Salieri, tăng tính năng thẻ Arts của toàn đội thêm 8% và tăng tỉ lệ sạc NP 10% khi anh ở trên sân.

Thông tin chi tiết

暗い部屋の中。

机の上に、漆黒のナイフが…… 焼け焦げた一本のナイフが突き立っている。

生前のサリエリに対して向けられた市井の人々による中傷と嘲りは、心を灼く燎原の火であり、胸を抉る刃でもあった。 アヴェンジャー・サリエリはこれを武器として振るう。 一見すれば剣のような外観をしているが、 本質は、このようなものだ。

すなわち──────燎原の刃。

Ở giữa căn phòng tối.

Trên mặt bàn, là một con dao đen tuyền... Một con dao rực lửa đã được cắm thẳng lên ở đó.

Sự phỉ báng và cười nhạo của những người dân trong thành phố hướng về Salieri khi còn sống, là ngọn lửa Liệu Nguyên thiêu đốt con tim, cũng là một lưỡi khắc sâu vào trong lồng ngực. Avenger – Salieri sử dụng thứ này làm vũ khí. Nhìn sơ qua thì bên ngoài có vẻ như là một thanh kiếm, nhưng bản chất, là thứ giống như thế này.

Đó là --- Lưỡi dao Liệu Nguyên.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.