Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Advertisement
Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
原初の産毛 Primordial Lanugo.png 猛々しく燃え盛る炎のような獣の毛。その神々しさから、魔除けの御守として珍重される。
Hair of a beast like a violent burning flame. From its divinity it is prized as a guardian of amulets.
Rớt từ
Ugallu
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Babylonia - Abode of The Magical Beasts [1] [20AP]

Babylonia - Magical Beast Warfare Site [1] [21AP]
Babylonia - Fomented Mountain [2] [21AP]


Servant
Musashi icon.png

Sabericon.png

Miyamoto Musashi

5✪


Musashi icon.png
Tên tiếng Nhật
新免武蔵守藤原玄信
ATK HP
1,860/12,037 1,999/13,635
ATK lvl 100 HP lvl 100
13,176 14,938
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch.
Xóa bỏ buff của kẻ địch đó. 20%.
(Hiệu ứng phụ) Tăng sát thương Bảo Khí trong 1 lượt.
[Hiệu ứng này xảy ra trước].
Thẻ mệnh lệnh: QABBB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
0/45
Total:45
ArthurIcon.png

Sabericon.png

Arthur Pendragon (Prototype)

5✪


ArthurIcon.png
Tên tiếng Nhật
アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕
ATK HP
1926/12465 2049/13975
ATK lvl 100 HP lvl 100
13645 15310
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Mặt đất Đúng Luật・Tốt
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Arthur, Brynhildr's Beloved, Rồng, Mặt đất hoặc Bầu trời, Humanoid, Vua, Nam, Riding, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương toàn bộ.
(Tác dụng phụ) Tăng sát thương NP trong 1 lượt [Hiệu ứng này kích hoạt đầu tiên]
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Buster.png
0/45
Total:45
S187.png
Bản mẫu:Tooltip Yagyu Munenori
8/0
Total:8
Icon Servant 197.png
Bản mẫu:Tooltip Attila the San(ta)
0/36
Total:36
Enkiduicon.png
Bản mẫu:Tooltip Enkidu
0/45
Total:45
Medusalancericon.png
Bản mẫu:Tooltip Medusa (Lancer)
0/36
Total:36
Jaguarmanicon.png
Bản mẫu:Tooltip Jaguar Man
5/0
Total:5
IshtarSummer.png
Bản mẫu:Tooltip Ishtar (Rider)
0/24
Total:24
NeroSummer.png
Bản mẫu:Tooltip Nero Claudius (Caster)
0/45
Total:45
Gilcastericon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilgamesh (Caster)
8/0
Total:8
Icon Servant 192.png
Bản mẫu:Tooltip Circe
5/24
Total:29
MHX(Alter)icon.png

Berserkericon.png

Mysterious Heroine X (Alter)

5✪


140
Tên tiếng Nhật
謎のヒロインX〔オルタ〕
ATK HP
1717 / 11113 2079 / 14175
ATK lvl 100 HP lvl 100
12165 15529
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Ngôi sao Trung lập · Tà ác
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Artoria, Rồng, Nữ, Humanoid, Vua, Saberface, Servant Gây sát thương cho một mục tiêu.
(OC) Gây sát thêm sát thương cho Sabericon.png lớp Saber.
Thẻ mệnh lệnh: QQABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Quick.png
9/0
Total:9
Gorgonicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gorgon
8/36
Total:44
HessianLoboIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Hessian Lobo
8/0
Total:8
BBicon.png

Mooncancer.png

BB

4✪


BBicon.png
Tên tiếng Nhật
ビィビィ
ATK HP
1366/8197 2182/13643
ATK lvl 100 HP lvl 100
9925 16542
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn ・ Thiện
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Female, Humanoid, Servant, Weak to Enuma Elish Gây sát thương lớn lên một kẻ địch
Sạc NP của toàn đội phía trước thêm 20%.
(Hiệu ứng phụ) Giảm kháng debuff của địch trong 3 lượt.
Thẻ mệnh lệnh: QQAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
0/12
Total:12
MeltlilithIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Meltlilith
0/15
Total:15
Icon Servant 198.png

Class-Foreigner-Gold.png

Katsushika Hokusai

5✪


Icon Servant 198.png
Tên tiếng Nhật
葛飾北斎
ATK HP
1870/12100 1940/13230
ATK lvl 100 HP lvl 100
13245 14494
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Hỗn độn・Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Thần tính, Nữ, Dạng người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish. Gây sát thương lớn lên tất cả kẻ địch.
(Tác dụng phụ) Gây thêm sát thương với những kẻ địch có thuộc tính ẩn Nhân.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png
10/0
Total:10
Advertisement