Wikia Fate Grand Order Việt Nam

CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Heracles' Bond Level to 10. It comes at max level with all limit breaks.

Hiệu ứng

Guts.png
Hiệu ứng
Khi được trang bị cho Heracles,
Revive with 500 HP when defeated (3 times).

Thông tin chi tiết

――― 一時の剣の置き場。

弱くとも誇り高い、
ある少女がいた冬の記憶。

Nơi đặt thanh kiếm của một hồi ức thoáng qua.

Hồi ức về mùa đông đó, Cùng một cô bé yếu ớt nhưng cao ngạo.