FANDOM


Busterup
Kiến Tạo Anh Hùng EX
Tăng tính năng thẻ Buster cho một đồng đội trong 3 lượt.
Tăng tối đa HP cho một người trong đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng cho một người trong đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Maxhpup Máu tối đa + 2000210022002300240025002600270028003000
Critdmgup Sát thương chí mạng + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Merlinicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.