FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Ivan Lôi Đế lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Busterup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Ivan Lôi Đế,
Tăng tính năng thẻ Buster của toàn đội thêm 10% và sát thương NP thêm 10% khi ông ở trên sân.

Thông tin chi tiết

古来よりの智慧と、歴史と、そして秘術が集った書庫。

世界からの散逸を防がんとばかりに集められたそれは、
考古学者であれば全財産を、魔術師からすれば生命を
捧げても惜しくはない宝の山だった。

人を救いたい。祈りを捧げたい。
愛と知識に溢れた生活を営みたい。
では、その為に必要な知識を集めよう―――

ツァーリ本人としては、まあ、その程度の動機で
あったのだが。
「え、無くなった? あれだけ集めたのにか?
 一体、知識人どもは何をしているのか!」

Đây chính là kho sách tập hợp trí tuệ, lịch sử và bí thuật từ cổ chí kim.

Vì đề phòng thất lạc mà những quyển sách này được thu thập,
Là một núi bảo vật mà dù các nhà khảo cổ dâng lên toàn bộ tài sản, hay pháp sư dâng lên cả tính mạng cũng sẽ không tiếc.

Mong muốn cứu lấy mọi người. Mong muốn dâng lên lời cầu nguyện.
Khát vọng tạo dựng nên cuộc sống tràn đầy tri thức và tình yêu.
Vậy nên, thu thập tri thức cho việc đó là điều cần thiết ―――

Đối với chính Sa Hoàng thì, chính là vậy, cũng chính là động cơ ở mức đó mà thôi.
“Hử? Không có sao? Mấy tên trí thức đó rốt cuộc đã làm cái quái gì thế?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.