FANDOM


Guts
Khắc Anh Hùng A
Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 5 lượt.
Giảm sức tấn công của một kẻ địch có đặc tính Vua trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh với 1000 HP1200 HP1400 HP1600 HP1800 HP2000 HP2200 HP2400 HP2600 HP3000 HP
Attackdown Tấn công - 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
CasterofNightlessCity
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.