FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Vlad III lên 10. Nó đã được giải phóng cực đại sẵn.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Vlad III,
Tăng sát thương NP bản thân thêm 30%,
có 30% cơ hội sạc thanh NP bản thân thêm 5% khi tấn công.

Thông tin chi tiết

 ―――どんな人間も私は恐れまい。

 だが、悪魔(ドラクル)だけは別だ。

憎悪ではなく、享楽からでもなく、
必要な犠牲として、敵に恐怖を与えるために。
串刺し公は彼らを蹂躙する。

"—Ta không sợ bất kì ai.

Tuy nhiên, Ác ma đó (Vlad III - Dracula) là ngoại lệ."

Không phải vì ghét bỏ hay thích thú,
Gieo rắc sự sợ hãi lên kẻ thù bởi cần có vật hy sinh.
Vương công xiên người dẫm đạp lên tất cả.[1]


Thông tin bên lề

  • In the Battle between Ottoman Empire and Wallachia, Vlad III Teppes exhibits the impaled corpses of the troops from Ottoman Empire in Wallachia, causing Mehmed II a.k.a. Mehmed the Conqueror to withdraw his remaining troops from Wallachia.

Tham khảo

  1. Deirdre on Tumblr
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.