FANDOM


Hiệu ứng

Shieldup
Hiệu ứng thường
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 25% trước kẻ địch Nam.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 30% trước kẻ địch Nam.

Thông tin chi tiết

ノリ・メ・タンゲレ。
悪魔払いの泥中にあってこそ、聖女の証は立てられる。
Noli me tangere.
Chỉ bên trong vũng bùn của việc thanh trừ ma quỷ, minh chứng cho Thánh nữ mới có thể thiết lập.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.