FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 20:39, ngày 9 tháng 2 năm 2018BHx2 (tường | đóng góp)‎ . . (1.073 byte) (+1.073)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A}}}|A| {{ItemBox |jpName=枯淡勾玉 |image=kotan Magatama |enemy= |jdesc = 淡く朧げな生気を宿した勾玉。勾玉…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.