Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • hiệntrước 20:39, ngày 9 tháng 2 năm 2018BHx2 Message Wall đóng góp 1.073 byte +1.073 Tạo trang mới với nội dung “<onlyinclude>{{#ifeq:{{{1|A}}}|A| {{ItemBox |jpName=枯淡勾玉 |image=kotan Magatama |enemy= |jdesc = 淡く朧げな生気を宿した勾玉。勾玉…”