FANDOM


DebuffCleanse
Kháng Độc A++
Xoá debuff độc cho toàn đội.
Hồi HP toàn đội. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 2000210022002300240025002600270028003000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Medealilyicon

DebuffCleanse
Kháng Độc A
Xoá debuff độc cho toàn đội.
Hồi HP toàn đội.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 1000110012001300140015001600170018002000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Medealilyicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.