Hiệu ứng

Startnp.png
Hiệu ứng thường
Bắt đầu trận chiến với 80% vạch NP.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Bắt đầu trận chiến với 100% vạch NP.

Thông tin chi tiết

偉大なるや魔導元帥。

多くの可能性、多くの未来を守護するもの。 その在り方は万華鏡の如し。

Ma đạo nguyên soái vĩ đại.

Người bảo hộ cho vô số tương lai, vô số khả năng. Cách tồn tại đó tựa như lăng kính vạn hoa.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Trang Nhi
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.