FANDOM


1.2M Followers

Thời gian: 4h ngày 8/3 năm 2018 JST ~

Tất cả người chơi được nhận Saintquartz10 để kỉ niệm mốc 1.2 triệu người theo dõi Twitter.
  • Chỉ những người chơi đã hoàn thành dị điểm Fuyuki có thể nhận quà Saintquartz10.
  • Thời gian sự kiện : 4h ngày 8/3 năm 2018 ~ 23h59 ngày 8/8 năm 2018 JST
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.