FANDOM


Damageup
Kết Nối Căn Nguyên A
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân thêm 6%.
Tăng tính năng thẻ Arts của bản thân thêm 6%.
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 6%.
Servant sở hữu kĩ năng
Ryougisabericon

Sabericon

Shiki Ryougi (Saber)

5✪


Ryougisabericon
Tên tiếng Nhật
両儀式〔セイバー〕
ATK HP
1656/10721 2266/15453
ATK lvl 100 HP lvl 100
11736 16929
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương bỏ qua phòng thủ lên toàn bộ địch.
Xóa debuff lên toàn đội.
(Hiệu ứng phụ) Có cơ hội gây đột tử toàn bộ địch.
Thẻ mệnh lệnh: QAABB
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts

Damageup
Kết Nối Căn Nguyên C
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân thêm 4%.
Tăng tính năng thẻ Arts của bản thân thêm 4%.
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân thêm 4%.
Servant sở hữu kĩ năng
WaterIriicon EarthIriicon WindIriicon FireIriicon BlackIriicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.