Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Critdmg.png
Kẻ Vô Lại A
Tăng sát thương chí mạng của bản thân thêm 5%.
Tăng tính năng thẻ Quick của bản thân thêm 5%.
Servant sở hữu kĩ năng
ShinjukuAssassinIcon.png
Bản mẫu:Tooltip Yan Qing