Wikia Fate Grand Order Việt Nam
Starzoom.png
Kẻ Sưu Tầm EX
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Gilicon.png
Bản mẫu:Tooltip Gilgamesh