FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:21, ngày 23 tháng 4 năm 2018ReiSr (tường | đóng góp)‎ . . (414 byte) (+414)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Gilgamesh}} |img = starzoom |name = Kẻ Sưu Tầm |rank = EX |effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.