FANDOM


Startnp
Kẻ Khai Sáng Tinh Cầu EX
Sạc thanh NP bản thân.
Invinciblepierce Nhận trạng thái bỏ qua bất hoại trong 3 lượt.
GainStars Nhận 10 sao.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Teslaicon Drakeicon Davinciicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.